Dania

Dania

Podatek VAT wynosi 25%. Przedsiębiorcy wykonujący okazjonalne przewozy pasażerskie na terenie Danii, muszą mieć w pojeździe kopie numeru podatkowego VAT Dania nadanego w  Urzędzie Skarbowym. Czas rejestracji do 14 dni od złożenia kompletu dokumentów w urzędzie. Obowiązują deklaracje kwartalne oraz możliwość odliczenia kosztów na terenie Danii.  Obowiązuje także obowiązek posiadania pojazdu minimum EURO4 lub EURO1,2,3 z filtrem DPF dla pojazdu zmodernizowanego z oznaczeniem pojazdu duńską zieloną Nalepką Stref Ekologicznych. Szczegóły modernizacji i zakup naklejek  w  ATUT na stronie : www.atut.filtryeuro5.pl