Chorwacja

Chorwacja

Podatek VAT wynosi 25%. Przedsiębiorcy wykonujący okazjonalne przewozy pasażerskie na terenie Chorwacji, muszą mieć w pojeździe kopie numeru podatkowego VAT Chorwacja nadanego w  Urzędzie Skarbowym. Czas rejestracji 5-20 dni od złożenia kompletu dokumentów w urzędzie. obowiązują deklaracje miesięczne za wykonane jazdy.